Contact


English

Boswyck Legal Translations
Bergweg 63
3707 AB  Zeist
Nederland

Telefoon +31 30 87 86 065
Mobiel +31 651 226 580

Email: nancydekok@boswyck.nl

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel: 30263389

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Wbtv nr. 3997


Contact details

Boswyck Legal Translations
Bergweg 63
3707 AB Zeist
The Netherlands

Telephone +31 30 87 86 065
Mobile +31 651 226 580

Email: nancydekok@boswyck.nl

Registration number with the Chamber of Commerce: 30263389

Member of the Dutch Association of Interpreters and Translators (NGTV)

Wbtv no. 3997