Boswyck Legal Translations


 English

Boswyck Legal Translations is een klein vertaalbureau dat zich voornamelijk richt op het vertalen van officiële en juridische documenten voor Nederlandse expats, Nederlandse bedrijven met een vestiging in het buitenland en buitenlandse bedrijven.

Wij leveren vertalingen van en naar het Engels en verzorgen tevens de legalisatie van deze documenten bij de diverse overheidsinstanties in Nederland indien nodig. Boswyck Legal Translations heeft een grote mate van expertise over de benodigde documenten en vereisten voor met name de landen in het Midden-Oosten en het Verre-Oosten.
Boswyck Legal Translations biedt kwaliteit en flexibiliteit en garandeert betrouwbaarheid.

Naast vertaalwerkzaamheden bieden wij ook tolkdiensten aan bij de notaris. U moet dan denken aan bespreking van huwelijkse voorwaarden, een samenlevingsovereenkomst of het opstellen van een testament maar ook bij de overdracht van een huis als kopers of verkopers de Nederlandse taal niet machtig zijn of het oprichten van een bedrijf.

Boswyck Legal TranslationsBoswyck Legal Translations is a small translation agency that focuses mainly on translating official and legal documents for Dutch expats, Dutch companies and foreign companies.

We provide translations from and into English and also take care of the legalisation of these documents at the various government agencies in the Netherlands, if necessary. Boswyck Legal Translations has a high level of expertise regarding the documents needed and possible other requirements, for the Middle Eastern and Far Eastern countries in particular.
Boswyck Legal Translations offers quality and flexibility and guarantees reliability.

In addition to translation work, we also offer interpreting services at the civil law notary. This includes interpreting sessions at the notary to discuss and sign a cohabitation contract or prenuptial agreement, drafting up a will or signing a transfer deed and a mortgage deed when you buy a house, or the incorporation of a company.