Boswyck Legal Translations


 English

Boswyck Legal Translations is een klein vertaalbureau dat zich voornamelijk richt op het vertalen van officiële en juridische documenten voor Nederlandse expats, Nederlandse bedrijven met een vestiging in het buitenland en buitenlandse bedrijven.

Wij leveren vertalingen van en naar het Engels en verzorgen tevens de legalisatie van deze documenten bij de diverse overheidsinstanties in Nederland indien nodig. Boswyck Legal Translations heeft een grote mate van expertise over de benodigde documenten en vereisten voor met name de landen in het Midden-Oosten en het Verre-Oosten.
Boswyck Legal Translations biedt kwaliteit en flexibiliteit en garandeert betrouwbaarheid.

Naast vertaalwerkzaamheden bieden wij ook tolkdiensten aan bij de notaris.

English:

Boswyck Legal Translations is a small translation agency that focuses mainly on translating official and legal documents for Dutch expats, Dutch companies with an office abroad and foreign companies.

We provide translations from and into English and also take care of the legalisation of these documents at the various government agencies in the Netherlands if necessary. Boswyck Legal Translations has a high level of expertise on the necessary documents and requirements for Middle Eastern and Far Eastern countries in particular.
Boswyck Legal Translations offers quality and flexibility and guarantees reliability.

In addition to translation work, we also offer interpreting services at the civil law notary. This includes interpreting sessions at the civil law notary when you discuss and sign a cohabitation contract or prenuptial agreement, or when you draft up a will or when you buy a house a house.