Extra diensten


English

Behalve het vertalen van documenten biedt Boswyck Legal Translations ook andere diensten gerelateerd aan de vertaalwerkzaamheden aan.

Legalisatie

De meeste vertaalde documenten moeten gelegaliseerd worden voor ze in het buitenland voor officiële doeleinden kunnen worden gebruikt. Deze legalisatieprocedure vindt plaats bij diverse overheidsinstanties en de ambassade van het betreffende land in Den Haag.  Boswyck Legal Translations kan dit hele traject ook voor u verzorgen. Voor gedetailleerde informatie over de legalisatieprocedure per land adviseer ik u graag telefonisch.

Koeriersdiensten

Soms komt het voor dat dat bepaalde documenten persoonlijk bij een gemeente of andere instantie moeten worden opgehaald omdat haast geboden is of omdat een en ander niet per post kan worden opgestuurd. Ook dat kan Boswyck Legal Translations voor u regelen.

Additional services

Apart from translating documents, Boswyck Legal Translations also offers other services related to translation work.

Legalisation

Most translated documents must be legalised before they can be used abroad for official purposes. This legalisation procedure takes place at various government agencies and the embassy of the relevant country in The Hague. Boswyck Legal Translations can also take care of this entire process for you. For detailed information about the legalisation procedure per country I’ll be happy to give advice.

Courier services

Sometimes certain documents must be collected in person from a municipality or other authority because of the urgency of the matter or because they cannot be sent by post. Boswyck Legal Translations can also arrange this for you.