Persoonlijk


English

In 2002 heb ik, Nancy de Kok, mijn bedrijf Boswyck Legal Translations opgericht om Nederlandse expats en bedrijven met mijn vertaaldiensten te kunnen helpen. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond, in zowel het Midden-Oosten, het Verre Oosten als in Australië. Ik weet dan ook goed wat er zoal komt kijken bij een verhuizing naar en het wonen in het buitenland. Dat maakt dat ik goed met u mee kan denken en maatwerk lever. Omdat het vertaalwerk in-house gebeurt zijn de communicatielijnen kort en is de flexibiliteit groot.
Naast vertaler ben ik ook jurist waardoor ik goed bekend ben met het juridisch taalgebruik en de terminologie. Deze achtergrond heeft er uiteindelijk toe geleid om naast de vertaalwerkzaamheden ook tolkdiensten bij de notaris aan te bieden. Hierin komt alles samen; Engels, juridisch en de expat wereld.

Personal

In 2002, I started Boswyck Legal Translations helping Dutch expats and companies with my translation services. I have lived abroad for many years, both in the Middle East, the Far East and Australia. I therefore know very well what is involved in moving and living abroad. As a result, I am well aware of what …….. and provide tailor-made solutions. Because the translation work is done in-house, lines of communication are short and flexibility is high.
Besides being a translator, I am also a lawyer, which means I am familiar with legal language and terminology. This background also led me to offer interpretation services at the notary in addition to translation work, the perfect combination of language, legal and expats.