Tolken en Vertalen


English

De documenten die Boswyck Legal Translations voor u als expat vertaalt hebben veelal te maken met het verkrijgen van een werk- of verblijfsvergunning, scholing van uw kinderen, huwelijk of geboorte van een kind. Hierbij kunt u dan denken aan:

– diploma’s
– schoolrapporten
– verklaring omtrent gedrag
– rijbewijs
– geboorteakte
– huwelijksakte

Daarnaast verzorgt Boswyck Legal Translations de vertaling van andere, meer juridische documenten zoals:

– samenlevingsovereenkomsten/huwelijkse voorwaarden
– echtscheidingspapieren
– testamenten
– processtukken

Voor bedrijven is Boswyck Legal Translations behulpzaam bij het vertalen van:

– zakelijke correspondentie
– statuten
– contracten
– volmachten

U kunt zowel documenten van het Nederlands naar het Engels laten vertalen of vice versa. Boswyck Legal Translations levert zo nodig beëdigde vertalingen. Voor het merendeel van bovengenoemde officiële documenten is een beëdigde vertaling noodzakelijk. Alleen beëdigde vertalingen kunnen namelijk gelegaliseerd worden bij de autoriteiten in Den Haag. Een beëdigde gelegaliseerde vertaling kan daarna voor officiële doeleinden in het buitenland worden gebruikt. Elk land hanteert weer andere eisen voor het legaliseren van documenten. Boswyck Legal Translations helpt u hiermee en geeft advies.

Voor wat betreft de tolkdiensten moet u denken aan tolken bij de overdracht van een huis of bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, of het maken van een testament, en het oprichten van een bedrijf.

Op alle tolk en vertaaldiensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Vertalers en de Algemene Voorwaarden voor Tolken van de NGTV van toepassing.

Translation and Interpretation

The documents that Boswyck Legal Translations translates for you as an expat often have to do with obtaining a work or residence permit, the schooling of your children, marriage or the birth of a child. Here you can think of:

– diplomas
– school reports
– certificate of good conduct
– driving licence
– birth certificate
– marriage certificate.

In addition, Boswyck Legal Translations also provides translations of other, more legal documents such as:

– cohabitation agreements/prenuptial agreements
– divorce decrees
– wills
– procedural documents.

Companies often contact Boswyck Legal Translations to translate:

– business correspondence
– articles of association
– contracts
– powers of attorney.

Documents can be translated from Dutch into English or vice versa. Boswyck Legal Translations also provides sworn translations, if necessary. For most of the above-mentioned official documents, a sworn translation is necessary. Only sworn translations can be legalised with the authorities in The Hague. A certified legalised translation can then be used for official purposes abroad. Each country has different requirements for legalising documents. Boswyck Legal Translations can assist you in this process.

The interpretation services are linked to the purchase of property, drafting up a cohabitation agreement, a prenuptial agreement or a will and the incorporation of a company.

All translation in interpretation services are subject to the General Terms and Conditions for Translators and the General Terms and Conditions for Interpreters of the Dutch Translators Association (NGTV).