Tarieven


English

Voor vertalingen werkt Boswyck Legal Translations met een woordtarief dat ligt tussen de € 0,16 en de € 0,20 per vertaald woord, afhankelijk van het type document. Voor beëdigde vertalingen is de toeslag € 0,02 per vertaald woord. Bij vertalingen van meer dan 5000 woorden is een lager woordtarief bespreekbaar.

Boswyck Legal Translations hanteert een minimumtarief van € 50,- voor vertaalwerkzaamheden.

Het uurtarief voor de legalisatiediensten en ophaalservice is € 25,- Reiskosten worden apart in rekening gebracht.

Het uurtarief voor een tolkdienst verschilt per opdracht, hiervoor kunt u het beste even telefonisch of per mail contact opnemen. Aangezien er voor tolkdiensten een tijd wordt gereserveerd, zullen er kosten in rekening worden gebracht indien de tolkdienst wordt geannuleerd.

In geval van spoed zal een aangepast tarief  in rekening worden gebracht.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Naast de bovengenoemde tarieven zijn er ook nog kosten verbonden aan het legalisatietraject, indien van toepassing, waarbij de kosten van legalisatie bij de ambassade per land en per document verschillend zijn.

Rates

For translations, Boswyck Legal Translations works with a word rate of between
€ 0.16 and € 0.20 per translated word, depending on the type of document. For sworn translations, the surcharge is € 0.02 per translated word. For translations of more than 5,000 words, a lower word rate is negotiable.

Boswyck Legal Translations applies a minimum rate of € 50 for translation work.

The hourly rate for legalisation services and pick-up service is €25. Travel expenses are charged separately.
The hourly rate for interpreting services varies per assignment. As time is reserved for interpreting services, there will be charges if the interpreting service is cancelled.

In case of urgency, an adjusted rate will be charged.

All the above amounts are ex-VAT.

In addition to the above rates, there are also costs involved with the legalisation process, with the costs of legalisation at the embassy varying per country and per document.